Grantový program Seco Industries, s.r.o. pro rok 2018

Společnost Seco Industries, s.r.o. patří k významným zaměstnavatelům jičínského regionu a dlouhodobě se hlásí ke společenské odpovědnosti. Vedení společnosti cítí odpovědnost vůči svým zaměstnancům, jejich rodinám i vůči lidem bydlícím v blízkosti našeho výrobního závodu.

Dnešní individualistická doba může snižovat pevnost sociálních vazeb a proto je náš program zaměřen na aktivity podporující sounáležitost s místní komunitou. Může se jednat o společensky prospěšné projekty zaměřené na sociální oblast, kulturu, vzdělávání, ekologii, sport nebo volnočasové aktivity.

V rámci grantového programu rozdělíme částku o celkové výši 200 tisíc Kč.

Oprávnění žadatelé jsou neziskové organizace, občanská a zájmová sdružení, spolky, sportovní organizace, obce i jednotlivci.

Žádosti je možné podávat do 15. června 2018.

 

Žádost je možné podávat:

baf